Poza Schematami

Bank wiedzy

 • K. Ambroziak, Psychoterapia poznawczo-behawioralna chłopca skierowanego ze wstępnym rozpoznaniem zaburzeń zachowania oraz współautor tekstu: Modele poznawczo-behawioralne zaburzeń zachowania i agresji. Programy terapeutyczne, [w:] Zaburzenia zachowania u dzieci, teoria i praktyka, (red.) A. Kołakowski, wyd. GWP, 2013
 • K. Ambroziak, Co wyraża dyskurs antysemicki, [w:] Analizować nienawiść, dyskurs antysemicki jako wyzwanie tekstowe, wyd. IBL PAN, 2012
 • K. Ambroziak, Terapia poznawczo-behawioralna dzieci wykorzystywanych seksualnie. [w:] Wiadomości Psychiatryczne, dodatek psychologiczny
 • K. Ambroziak, Interwencja kryzysowa w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. [w:] Dziecko Krzywdzone, nr2(31)/2010
 • K. Ambroziak, Zniekształcenie Gombrowicza, Twórczość, nr 8/06.
 • Olga Mrozowska, Anna Przenzak: Dialog Motywujący – Budowanie mostu do zmiany – Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. Numer 2/2013
 • Olga Mrozowska, Anna Przenzak Dialog Motywujący – Budowanie mostu do zmiany cz. II – Olga Mrozowska, Anna Przenzak - Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. Numer 3/2013
 • Olga Mrozowska: "Zaangażowanie jest najważniejsze" - Dialog Motywujący oczami jego Twórców - wywiad z Williamem R. Millerem oraz Stephenem Rollnickiem - Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia. Numer 1,2/2014
 • W. R. Miller, S. Rollnick, Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. link
 • D. B. Rosengren, Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym link
 • Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.), Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii link
 • Sylvie Naar-King , Mariann Suarez ,Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi link
 • William R. Miller, Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapiach nadużywania substancji. link